Aktualności

Popyt na kredyty hipoteczne nie maleje!

Boom na kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) jest największy od 3 lat.  W sierpniu w Polsce złożono o ponad 13% więcej wniosków o kredyty hipoteczne niż rok temu.

Kwoty kredytów, o które ubiegają się wnioskodawcy także są wyższe. W sumie łączna wnioskowana kwota kredytów jest o blisko 30% większa niż przed rokiem.

To dobre ale też gorsze wiadomości. Z jednej strony wzrost liczby wniosków świadczy o dobrej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, lecz z drugiej strony  wnioskowanie o wyższe kwoty kredytów może mieć źródło głównie we wzroście cen nieruchomości. Zdają się to potwierdzać analizy: wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu jest zbliżony do wzrostu cen nieruchomości.

Złożenie wniosku o kredyt nie zawsze kończy się przyznaniem i wypłatą kredytu... Jednak w tym zakresie na rynku bite są obecnie rekordy! W drugim kwartale br. w Polsce banki udzieliły ponad 53 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 13,5 mld  złotych. Jest to najwyższy pod względem kwoty wynik od 8 lat. Jak dotychczas cały ten rok jest rekordowy w porównaniu z ubiegłymi latami. Oznacza to także, że wysoce prawdopodobne jest przekroczenie w 2018 roku liczby 200 tys. udzielonych kredytów na łączną kwotę blisko 50 mld złotych.