Aktualności

Zmiana firmy (nazwy Spółki)

Informujemy, żę nastąpiła zmiana nazwy Spółki. Aktualna nazwa brzmi: Grupa Maestro Finanse Nieruchomości Biznes sp. z o.o. 

Siedziba Spółki znajduje się w Katowicach przy ul. Kościuszki 16-16A. Pozostałe dane Spółki są bez zmian.