Aktualności

BEZPIECZNY KREDYT 2%

Bezpieczny kredyt 2% to kredyt mieszkaniowy z dopłatami do rat z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w ramach Programu Pierwsze
Mieszkanie.

Na co możesz przeznaczyć kredyt?
 Zakup mieszkania albo domu, zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego, z ewentualnym wykończeniem
 Budowę i wykończenie domu, zakup działki budowalnej pod budowę domu lub zakup działki wraz z budową domu
 Nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
a) stanowiących wkład budowlany,
b) z wykończeniem tego lokalu albo tego domu

Sprawdź najważniejsze informacje
 Przez 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo odsetkowych Twoje raty będą pomniejszone o dopłaty
z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego
 Maksymalnie 500 tys. zł dla singla albo 600 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem
 Stałe oprocentowanie – podczas korzystania z dopłat masz stałą stopę procentową, którą ustala się na 5 lat
 Po upływie okresu dopłat na wysokość raty będzie miało wpływ kilka czynników m.in. aktualny poziom stóp procentowych
 Dopłata do rat jest wyznaczana w oparciu o wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (ustalanej przez BGK) pomniejszonej o 2 punkty
procentowe; pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%

Kto może otrzymać kredyt?
Singiel, małżeństwo albo para, która wychowuje co najmniej jedno dziecko. Dodatkowo:
 W dniu złożenia wniosku masz mniej niż 45 lat – ten warunek musi spełniać przynajmniej 1 osoba składająca wniosek
 Do dnia udzielenia kredytu żadne z Was:
o nie ma na własność mieszkania ani domu jednorodzinnego
o nie ma spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
 Nie masz innej umowy kredytu hipotecznego ani nie byłeś stroną innego kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania
lub domu, zawartej w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o Bezpieczny kredyt 2%

O szczegółowe informacje zapytaj naszego Eksperta.