Aktualności

Mieszkanie bez wkładu własnego

15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Rozwiązanie wejdzie w życie w I połowie 2022 r.

Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Likwidowana jest w ten sposób bariera braku środków na wkład własny wymagany dla uzyskania kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzebę mieszkaniową.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Można będzie uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, jeśli posiadana jest zdolność do obsługi tego zobowiązania. Do mniej zamożnych gospodarstw domowych rząd adresuje większość programów polityki mieszkaniowej, na które też przeznacza się najwyższe wydatki z budżetu.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego